Als auditing systematisch zou bevorderen dat de geauditeerde organisatie continu verbetert, zou de frequentie van auditing kunnen afnemen. Maar het auditen van managementsystemen voor certificatie herhaalt zich met een voorgeschreven frequentie en aantal dagen audittijd. In het slechtste geval houden auditor en auditee elkaar gevangen in een tredmolen. Is het inderdaad zo dat ‘people don’t do what you expect, they do what you inspect’? Of schiet de effectiviteit van certificatieauditing tekort?

Verder lezen? Download hier het volledige artikel.