De directiebeoordeling (of managementreview) is een heikel punt in veel certificeringsaudits voor ISO 9001, ISO 14001 of OHSAS 18001. Er bestaan de nodige misverstanden over de vorm en de inhoud van deze beoordeling. Ook het belang wordt nogal eens anders gezien door verschillende partijen: auditors hechten er over het algemeen meer belang aan dan het management. Waarom vinden auditors die directie­ beoordeling zo belangrijk? Wat wordt er eigenlijk geëist door de normen? Is het handig om meer te doen dan de normen vragen? Wat kunt u doen om zo’n managementreview nut­ tig te laten zijn voor uw organisatie?

Het antwoord op deze vragen leest u in het volledige artikel uit ManagementDossier. Dit artikel download u  hier.