Spiegel Certificering BV is een business-to-business bedrijf. Zaken worden echter gedaan tussen personen, daarom verzamelen wij ook een beperkt aantal persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met ons via ln.gn1618320013ireci1618320013fitre1618320013clege1618320013ips@o1618320013fni1618320013 ter attentie van dhr. J.D. van der Burg, directeur.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • In elk geval: voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres.
  • Informatie die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door de informatie onderaan uw e-mails, zoals: (mobiele) telefoonnummer, organisatie, en functie.

Dit geldt voor zowel de gegevens die u zelf aan ons hebt versterkt als wanneer u namens uw organisatie gebruik maakt van onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
  • Diensten aan u te kunnen verlenen.
  • Verzenden van uw downloads, onze digitale nieuwsbrief en voor marketingdoeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u ons verzoekt deze te verwijderen.

Ten slotte is het goed te weten:

  • Wij verzamelen informatie over het gebruik van onze website, maar deze is niet gekoppeld aan persoonsgegevens.
  • Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
  • Wij hebben geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  • Wij bewaren uw gegevens in de cloud. De servers van onze cloud-leveranciers (onze verwerkers) staan in de EER, waardoor de Europese privacy- en beveiligingswetgeving volledig nagekomen kan worden.
  • Wij zijn soms wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties door te geven. Bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Wilt u de persoonsgegevens die wij van u hebben inzien, corrigeren of laten verwijderen? Neemt u dan contact met ons op via ln.gn1618320013ireci1618320013fitre1618320013clege1618320013ips@o1618320013fni1618320013. Uit de informatie die u bij het verzoek stuurt, moeten wij duidelijk kunnen opmaken dat u dezelfde persoon bent als degene van wie u verzoekt om de gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Bent u ontevreden over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het wettelijk recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.