Hoe lang duurt certificering?

Dit zijn eigenlijk drie vragen ineen:

  • Hoeveel tijd zit er tussen het besluit tot certificeren en het verkrijgen van het certificaat?
  • Hoe lang doet de certificeerder over een eerste certificering?
  • Hoe lang blijft een organisatie gecertificeerd?

Van besluit tot certificaat

Op de eerste vraag is helaas geen eenduidig antwoord mogelijk. De benodigde tijd hangt namelijk af van hoever uw organisatie al op weg is met kwaliteitsmanagement. Of meer precies: met formeel en gestructureerd kwaliteitsmanagement. Staat u nog helemaal aan het begin? Houd dan rekening met minimaal vijftien maanden. Gebruikt u ISO 9001 of ISO 9004 al langere tijd als inspiratiebron en bent u zelf best wel tevreden over de manier waarop u risico’s borgt en de kwaliteit verbetert? Dan kan het in een paar maanden rond zijn.

De eerste certificering

Het behalen van een ISO 9001-certificaat gaat in twee stappen. In het eerste deel van de certificering toetsen wij globaal de werking van de belangrijkste hoofdprocessen. Wij kijken daarin vooral naar wat in veel organisaties belemmeringen voor certificering zijn geweest. Dat betekent dat wij in elk geval naar uw primaire proces(sen), uw beleidsproces en het lerend vermogen van uw organisatie kijken. Het is een volwaardig onderzoek, met echter een beperkte steekproef. (Lees meer over een onderzoek bij Hoe verloopt een onderzoek?)

Onze klant, uw organisatie dus, heeft na het eerste deel van het onderzoek maximaal zes maanden de tijd om zich klaar te maken voor het tweede deel van de certificering. Daarin kijken we naar de doorgevoerde verbeteringen. En we maken onze steekproef compleet door extra onderzoek naar de belangrijkste processen te doen en naar de resterende ondersteunende processen te kijken. 

De tijd die wij tijdens de certificering aan uw organisatie besteden, is afhankelijk van het aantal mensen in uw organisatie en het aantal en de complexiteit van de primaire processen. We verdelen de totale tijd ongeveer gelijk tussen de beide delen van het onderzoek.

Van de eerste onderzoeksdag tot en met het verkrijgen van het certificaat duurt het traject anderhalve tot zeven maanden. De belangrijkste bepalende factoren zijn de tekortkomingen uit het eerste deel van het onderzoek en de tijd die uw organisatie nodig heeft om ze op te lossen.

De looptijd van een certificaat

Tot slot. Een organisatie blijft gecertificeerd zolang er periodiek audits door de certificeerder worden uitgevoerd en de resultaten daarvan voldoende zijn. Traditionele certificeerders hebben daarnaast een einddatum op het certificaat staan, waarmee in wezen een deadline wordt gesteld voor de audit in dat jaar. Bij Spiegel Certificering is een jaarlijkse audit de manier om gecertificeerd te blijven. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat deze zonder tekortkomingen wordt afgerond, of dat tekortkomingen vlot hersteld zijn.