Veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

ISO 9001 is een wereldwijde norm, die (onder andere) op Europees en landelijk niveau is overgenomen. Deze norm bevat de eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem – dat zijn alle werkwijzen die eraan bijdragen dat klanten krijgen wat ze verwachten en dat de organisatie leert van fouten. De norm schrijft overigens inhoudelijk niets voor! Er ‘moet’ eigenlijk vooral nagedacht en geregeld worden.

LEES VERDER

Op deze vraag zijn drie antwoorden te geven:

  • De tijd tussen het moment dat u besluit te certificeren en het verkrijgen van het certificaat, varieert van een paar maanden tot meer dan een jaar. Het hangt namelijk af van hoe ver uw organisatie al op weg is met kwaliteitsmanagement. 
  • De eerste certificering duurt een paar weken tot een paar maanden. Het onderzoek bestaat uit twee delen; de tijd daartussen is de grote variabele. Deze tijd wordt voornamelijk bepaald door de tekortkomingen uit het eerste deel van het onderzoek en de tijd die uw organisatie nodig heeft om ze op te lossen.
  • Bij Spiegel Certificering blijft een organisatie gecertificeerd zolang er periodiek audits door ons worden uitgevoerd en de resultaten daarvan voldoende zijn.

LEES VERDER

Al onze onderzoeken worden voorafgegaan door een afstemming tussen onze auditteamleider en de vertegenwoordiger van uw organisatie (meestal de kwaliteitsmanager). De onderzoeksdagen zelf bestaan voor een groot deel uit interviews. De bevindingen van de auditors worden aan het eind van het onderzoek aan uw organisatie teruggekoppeld. Tot slot maakt het auditteam een schriftelijke rapportage; deze bevat uiteraard geen nieuwe bevindingen of andere verrassingen.

LEES VERDER